Privacybeleid en voorwaarden voor het gebruik van de websites van BoschWebDesign

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.BoschWebDesign.nl en alle andere websites die door of namens BoschWebDesign te Haarlem gepubliceerd worden.
 2. BoschWebDesign behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Naast deze voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn, waaronder begrepen de voorwaarden van onze webwinkel en de voorwaarden die betrekking hebben op andere diensten die (al dan niet via onze websites) geleverd worden.
 3. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen ter zake van het gebruik van deze website kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.
 4. Deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. BoschWebDesign aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze website. BoschWebDesign garandeert niet dat deze website vrij zal zijn van virussen, noch dat deze website te allen tijde beschikbaar is en foutloos zal werken.
 5. BoschWebDesign is niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze site naar sites van derden.
  Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat BoschWebDesign gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat BoschWebDesign de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.
 6. Het opnemen van hyperlinks naar onze website vanuit uw website is toegestaan. Framing van pagina’s van deze website in uw website is echter niet toegestaan.
 7. BoschWebDesign aanvaardt geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden op deze website geplaatst wordt.
 8. BoschWebDesign behoudt zich het recht voor om door derden op deze website geplaatste reacties te verwijderen.
 9. Indien u mededelingen of informatie plaatst op deze website geeft u daarmee toestemming die mededelingen of informatie elders te (her)gebruiken.
 10. Het enkele feit dat deze website afbeeldingen en teksten bevat betekent niet dat BoschWebDesign in alle gevallen gerechtigd is licenties te verlenen voor verdere openbaarmaking of verveelvoudiging daarvan.
 11. De merken en logo’s van BoschWebDesign zijn merkenrechtelijk beschermd. Ongeautoriseerd gebruik van die merken is niet toegestaan.
 12. Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van deze website kunt u zich wenden tot BoschWebDesign, Hoofmanstraat 7, 2013 DP Haarlem, 023 5357142
  of via informatie@boschwebdesign.arjanbosch.nl.
 13. Bij strijdigheid tussen de tekst van deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden prevaleren de specifieke voorwaarden.

Privacybeleid

 1. Voor BoschWebDesign en alle aan hem gelieerde ondernemingen is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van onze website van groot belang. De website van BoschWebDesign is erop gericht om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen.
 2. Indien u via deze website aangeeft informatie per e-mail te willen ontvangen stemt u ermee in dat BoschWebDesign (en/of een gelieerde onderneming) u van tijd tot tijd informeert over zijn activiteiten en door BoschWebDesign aangeboden producten. Daarbij zal te allen tijde de mogelijkheid worden geboden om alsnog aan te geven dat u geen prijs stelt op verdere toezending van informatie.
 3. Indien u geen informatie van BoschWebDesign meer wenst te ontvangen, kunt u deze toezending op ieder moment stoppen door een e-mail te sturen naar informatie@boschwebdesign.arjanbosch.nl.
 4. BoschWebDesign geeft geen persoonsgegevens van u aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
 5. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat BoschWebDesign derden inschakelt voor het uitvoeren van bepaalde diensten. In dit kader zullen bepaalde persoonsgegevens aan derden moeten worden verstrekt. Dit zal uitsluitend voor het gestelde doel plaatsvinden en deze derden zullen de gegevens op een even vertrouwelijke wijze dienen te behandelen als BoschWebDesign dat doet.
 6. BoschWebDesign verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig door klanten en/of bezoekers van deze website verstrekt zijn.

  Duur van de opslag van uw gegevens

  De gegevens die u ons heeft verstrekt worden voor de duur van een werkrelatie door ons gebruikt, zoals hierboven aangeduid, en veilig bewaart. Na beëindiging van een werkrelatie worden uw gegevens verwijderd uit onze administratie.

  Fraude

  Op fraude zit niemand te wachten, Wij ook niet. Als dat niet anders kan, geven wij gegevens aan de overheid.

  Kloppen uw gegevens niet of heeft u andere vragen?

  Klopt er iets niet of wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op via e-mail. wij staan je graag te woord.

  heeft u om een andere reden persoonlijke gegevens bij ons achtergelaten? Op de voorpagina kunt u aangeven of wij uw gegevens moeten verwijderen uit onze administratie met een eventuele op- en/of aanmerking.

  Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij zowel BWD-BoschWebDesign als de Autoriteit Persoonsgegevens indien u ontevreden bent over hoe BWD-BoschWebDesign uw gegevens verwerkt. Voor vragen over dit privacy statement kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van KZOD via informatie@boschwebdesign.arjanbosch.nl.

 

Bezoeken: 499

Share This